|
 

Fins al 30 de setembre es poden sol·licitar les ajudes per pagar l'IBI i la taxa de residus

Dijous, 9 de maig de 2019 a les 10:44
  • L’Ajuntament torna a gestionar un any més les ajudes per pagar l’Impost de Béns Immobles i la taxa de residus

Hi ha descomptes entre el 40 i el 50% de la quota del rebut de l’IBI i de la taxa de residus de l’habitatge habitual, en funció del total dels ingressos bruts de totes les persones empadronades a l’habitatge i segons els barems recollits a les bases i al resum de la guia d’ajudes socials que edita l’ajuntament (vegeu arxiu adjunt).

Entre els requisits, es recull que la persona sol·licitant de l’ajuda ha de ser la propietària de l’habitatge i estar-hi empadronada.

També torna a haver-hi ajudes per a les persones titulars d’habitatges que constin, i als que s’incorporin, a la borsa de lloguer municipal o els cedeixin temporalment a l’Ajuntament. En aquest cas el descompte és d’un 50% de la quota del rebut de l’IBI de l’habitatge. La cessió a l’Ajuntament o la formalització del contracte de lloguer a través de la Borsa d’Habitatge ha d’haver estat feta amb una antelació mínima de 12 mesos abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies.
Les quantitats atorgades en concepte d’ajuts 2019 resten subjectes a declaració segons la normativa vigent de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Sol·licituds
Les persones interessades han d’emplenar el formulari adjunt i lliurar-lo al Servei Integral d’Atenció Ciutadana (SIAC), a la plaça de la Vila, 1. La sol·licitud es pot presentar des del 25 d’abril fins al 30 de setembre i es recomana utilitzar el servei de cita prèvia, que es pot demanar:

  • Per telèfon: 900 111 656
  • Per la web municipal: www.svh.cat
  • Per aplicació mòbil: SIAC AJSVH
Last update 09.05.2019 | 11:03