|
 

La Diputació atorga a Sant Vicenç dels Horts un Pla Local d'Habitatge

Dimecres, 8 de maig de 2019 a les 22:22
  • Un equip especialitzat planificarà noves actuacions en matèria de vivenda per assolir un parc d’habitatge públic i rehabilitar edificis en àrees urbanes degradades
  • El document també recollirà la constitució i la gestió del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge, recurs necessari per conservar, administrar i ampliar patrimoni

Sant Vicenç dels Horts disposarà d’un Pla Local d’Habitatge, un recurs atorgat per la Diputació de Barcelona que servirà per planificar noves actuacions en matèria de vivenda. Aquest pla, que s’haurà de redactar conjuntament entre especialistes externs i de l’Ajuntament, es marcarà com a objectius principals assolir un parc d’habitatge públic i rehabilitar edificis en àrees urbanes degradades, entre d’altres actuacions.

El Pla Local d’Habitatge és un document tècnic que es requereix per tal d’obtenir recursos provinents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla consisteix en un anàlisi i una diagnosi de l’habitatge en el municipi en el sentit més ampli —comprèn dades poblacionals, d’ocupació, del mercat immobiliari, característiques de finançament, recursos municipals, planejament, etc.—, amb l’objectiu de planificar les actuacions municipals en relació amb l’habitatge per als sis anys posteriors a l’estudi.

Primeres passes
Mentre no es redacta el Pla Local d’Habitatge, l’ajuntament ja ha fet les primeres passes per disposar d’un parc d’habitatge públic de lloguer a partir de la construcció de diferents edificis en solars públics als barris. La primera actuació es va fer a Vila Vella, amb un estudi presentat al mes de març i que proposa mesures per impulsar la rehabilitació del barri amb la construcció de nous edificis que substituiran construccions obsoletes i fora d’ordenació urbanística. L’informe analitza en detall l’illa delimitada per la plaça de la Vila i pels carrers de Rafael Casanova, Barcelona i Mossèn Josep Duran.

Com a segona actuació, cal recordar que l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) van signar un conveni per construir al barri del Turó pisos en règim de lloguer accessible expressament per a joves . Al document es proposa construir 36 habitatges a la finca del Camí de la Font de Sant Josep número 9.

Pisos d’emergència social
Des del 2015, l'ajuntament ha centrat esforços en actuacions de caràcter social, com ara allotjaments d'emergència, ajuts socials, garantir subministraments... En aquest sentit, la prioritat ha estat dotar Sant Vicenç d'un parc de pisos d'emergència habitacional. D’una banda, el consistori ha adquirit diversos pisos per a emergència i ho ha fet per l'opció de tempteig i retracte, és a dir, ha comprat a bancs els immobles que aquests tenien fruit d’una expropiació per impagament d’hipoteca o per dació en pagament. De l’altra, el consistori també ha rehabilitat l'edifici del carrer Nou per crear-hi 4 pisos d’emergència. Precisament, en el ple de dilluns 29 d’abril es va aprovar una modificació pressupostària de 250.000€ per fer les obres de la 2a planta d’aquest edifici i aconseguir 4 pisos més d’emergència social.

A més, la Diputació ha atorgat nous ajuts al consistori, en aquest cas per arranjar un total de 18 d’habitatges de persones grans i/o amb dependència o discapacitat, en el marc del Catàleg de 2019 de la Xarxa de Governs Locals.

Més recursos per Habitatge
D’altra banda, l’Ajuntament ha incorporat recentment una tècnica d’Habitatge, que s’encarregarà de gestionar i coordinar tots els temes d’aquesta competència. Fins ara, aquests temes s’havien gestionat amb tècnics de departaments relacionats i amb subvencions o contractacions de capítol 2.

 

Last update 08.05.2019 | 22:27