|
 

Ampliat el termini per sol·licitar les ajudes a la rehabilitació d'habitatges del Consorci Metropolità de l'Habitatge

Dijous, 31 d'octubre de 2019 a les 11:35
  • Fins el 28 de febrer es pot presentar la documentació necessària per formar part d’aquesta convocatòria, que subvenciona fins a 3.000 euros de les obres de reforma

Les persones propietàries o llogateres poden sol·licitar una ajuda per reformar el seu habitatge i millorar-ne les condicions d’habitabilitat i d’eficiència energètica. La convocatòria és del Consorci Metropolità de l’Habitatge, que n’ha ampliat els terminis per tal que hi hagi més persones que s’hi puguin acollir. Així, fins el 28 de febrer es poden presentar els documents necessaris per entrar a la convocatòria, i fins el 30 d’abril es poden presentar les sol·licituds. Els tràmits s’han de realitzar a l’Oficina Local d’Habitatge (Plaça de la vila, 1).

La quantia màxima de la subvenció pot arribar a sufragar el 40% del pressupost de les obres, amb un màxim de 3.000 euros. En cas que l'habitatge s'incorpori a la Borsa local de lloguer, aquesta quantia màxima serà de 6.000 euros. Per poder optar a aquesta subvenció l’habitatge ha de complir les següents condicions:

a) Haver estat construït abans de l'any 1996.
b) Ser de titularitat privada.
c) Constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris/-àries o arrendataris/-àries en totes les fases del procediment. Es podrà acreditar aquesta circumstància mitjançant certificació d'empadronament o autorització per a que el Consorci verifiqui les dades del padró.

Els habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que s'incorporin a la Borsa de lloguer municipal o comarcal corresponent per un període no inferior a 5 anys. No podran gaudir de les subvencions aquelles obres que hagin estat iniciades abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts.

Les actuacions que són subvencionables són les destinades a què l'habitatge assoleixi les condicions mínimes d'habitabilitat legalment exigides en la xarxa d'aigua, la xarxa elèctrica, la xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament... També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
D’altra banda, són subvencionables les millores energètiques i de sostenibilitat, com són la millora de l'aïllament de l'habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED.

Per últim també es poden subvencionar les obres que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres.
Per a més informació, podeu consultar el web del Consorci Metropolità de l’Habitatge

Last update 31.10.2019 | 11:37