|
 

S'incrementa en un 6% el pressupost destinat a acció social, ocupació i educació i es redueix el deute

Dimecres, 31 de gener de 2018 a les 09:05

El pressupost municipal per al 2018 és de 28.892.340 euros, superior al de l’any anterior, que va ser de 27.483.870 euros. Les partides d’acció social, educació i ocupació han crescut un 6%. A més, s’ha mantingut la congelació de les taxes i impostos municipals feta els últims anys, mentre que els ingressos augmenten per una optimització de la despesa en materials i infraestructures diversos, així com per una pujada dels ingressos de plusvàlua i supramunicipals.

Paral•lelament, s’ha reduït el deute municipal, que en l’exercici anterior va ser d’un 10%, fins al 7,1%, com a continuïtat de la reducció iniciada el 2015. Així doncs, el pressupost per 2018 potencia la inversió en projectes socials i destinats a la millora de vida de la ciutadania.

TRES EXEMPLES D’INVERSIÓ

Control d’excrements de gossos

A partir de gener, l’Ajuntament inicia una campanya de cens caní. A través de l’ADN dels excrements dipositats de manera incívica a la via pública es podrà saber qui és la persona responsable de l’animal i prendre les mesures adients. La campanya consta de dues fases: primer s’elaborarà el cens caní i, després, la detecció les persones incíviques. La despesa d’aquesta anàlisi d’ADN serà de 80.000 €.

La Vinyala – Poble Nou es mou

Els pressupostos del 2018 destinaran 69.800 € a començar a implementar les propostes del procés de La Vinyala - Poble Nou es mou. En aquest sentit, s’invertiran 50.000 € al Centre Diari, opció més votada; 11.800 euros, al programa d’inserció laboral per a joves i 8.000 euros, a les activitats per a la gent gran, que inclouen assessorament fiscal, servei de podologia i formació informàtica.

Serveis als casals d’avis

El pressupost destinat a la dinamització dels casals de la gent gran ha augmentat en 34.000 € respecte de l’any anterior. En aquest sentit, s’inclouen el programa de salut per a la gent gran, amb gimnàstica i espais lúdics, i els tallers de manualitats, així com els tallers de memòria, fets en col•laboració amb el CAP i la Creu Roja. Com a nova activitat per al 2018, s’oferirà un servei d’alfabetització digital als casals.

Es congelen impostos, taxes i preus públics

Per 2018, l’ajuntament congelarà en línies generals els tributs municipals: impostos, taxes i preus públics. A més hi haurà ajudes per pagar l’Impost de Bens Immobles (IBI) i la taxa de recollida de residus urbans. El període previst per sol•licitar aquestes ajudes és del 2 de maig al 30 de setembre. Se n’informarà degudament al web www.svh.cat i a través de canals municipals com l’emissora (www.radiosvh.info), entre d’altres. l

PRINCIPALS IMPOSTOS I TAXES QUE ES CONGELEN

 • Impost de Bens Immobles (IBI) 
 • Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) 
 • Increment del Valor del Terreny (Plusvàlua) 
 • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 
 • Taxa d’entrada de vehicles – guals 
 • Taxa de recollida de residus
Millora de la via pública i altres actuacions destacades

 • Millora de l’espai públic (parcs, jardins i correcans): 86.000€
 • Renovació del mobiliari urbà: 54.000€
 • Millora d’equipaments municipals i instal·lacions esportives: 434.000 €
 • Pla director de l’aigua: 93.000 €
 • Urbanització dels carrers Ter i Mare de Déu de la Mercè i obertura del nou carrer dels antics Salesians: 706.000 €
 • Reforma i adequacions a la normativa de seguretat del Centre Catòlic, Vicentina i l’Ateneu: 446.000 €
 • Material destinat a Protecció Civil i Policia Local: 94.000 €
 • Senyalització diària horitzontal i vertical: 75.000 €
Last update 31.01.2018 | 09:13