|
 

L'Ajuntament aprova una part de les ajudes al lloguer per donar suport a les famílies beneficiàries

Divendres, 3 d'abril de 2020 a les 17:22
  • La convocatòria de subvencions no s’ha pogut resoldre definitivament atès que l’estat d’alarma ha deixat en suspens els terminis administratius, i el govern municipal ha decidit facilitar el pagament a les persones a qui ja s’havia determinat que eren beneficiàries

El reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària, determina que se suspenen els terminis per la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, qüestió que provoca no es pugui resoldre definitivament la convocatòria de les subvencions destinades a facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge digne en règim de lloguer al municipi.

Per tal de no agreujar més les situacions de vulnerabilitat que es poden derivar per impagaments de les rendes de lloguer, el consistori ha aprovat que es concedeixin parcialment a aquests ajuts a les persones que, dins del procediment de concessió, havien obtingut una puntuació superior a 30 punts, ja que administrativament no es veurien afectades per cap al·legació del procés.

Així, properament s’atorgaran un total de 16 ajuts per valor de 22.271,91 euros, i es deixa en suspensió l’aprovació definitiva de la resta dels imports previstos restants, fins que s’aixequi la suspensió decretada d’acord amb la disposició addicional 3a del reial decret.

La regidora d’Habitatge Social, Maria Peláez, ha explicat que “hem pres aquesta decisió per donar suport a les famílies que estaven pendents de rebre aquesta ajuda, i contribuir així a que el confinament no els causi encara més perjudici. Seguirem implementant mesures per pal·liar els efectes del coronavirus”.

Last update 03.04.2020 | 17:23