|
 

El termini per sol·licitar els ajuts municipals al lloguer acaba el 15 de novembre

Dilluns, 29 d'octubre de 2018 a les 15:05

S’amplia l’import màxim del lloguer per poder accedir a aquestes subvencions: s’hi podran acollir famílies que paguin fins a 800 euros de lloguer i 900 euros en el cas de famílies nombroses.

L’Ajuntament va obrir a l’octubre una convocatòria de subvencions per tal de facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge, en règim de lloguer, a famílies de Sant Vicenç dels Horts en risc d’exclusió social. Els ajuts compten amb un pressupost total de 30.000 € i es poden tramitar al SIAC fins al 15 de novembre.

Aquestes subvencions s’estableixen en dues línies diferents segons quina sigui la finalitat de l’ajut:

  • Contribució a les despeses d’accés a un habitatge en lloguer
  • Contribució a les despeses de pagament del lloguer

Com a novetat, enguany s’amplia l’import del lloguer fins a 800 € i, per a les famílies nombroses, fins a 900 €, així com també els trams d’ingressos màxims de les unitats de convivència, per tal de fer arribar els ajuts a més persones.


Pels ajuts a l’entrada, l’import de la subvenció pot arribar fins al 50% de les despeses derivades de la contractació i el pagament de la fiança, i pels ajuts al pagament de les mensualitats, fins a 150 € mensuals.


La concessió de les subvencions es realitzarà en funció de la puntuació obtinguda atenent a les circumstàncies personals, familiars i econòmiques acreditades de les persones sol•licitants.


Les sol•licituds per accedir a aquestes ajudes es podran presentar al Servei Integral d’Atenció Ciutadana (SIAC), a l’Ajuntament.

Last update 30.10.2018 | 17:01