|
 

Termini i passos a seguir per presentar recurs contra el tribut metropolità

Dijous, 19 de desembre de 2019 a les 12:22

La ciutadania i les empreses que vulguin presentar recurs contra el tribut metropolità poden fer-ho fins al 16 de gener, aquest inclòs. Caldrà emplenar el formulari adjunt a aquesta notícia i presentar-lo a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) o bé a l’Ajuntament. En aquest espai us indiquem com fer-ho.

Documentació necessària:

  • Model de recurs adjunt degudament emplenat.
  • Autorització en cas d’actuar en representació d’una altra persona.
  • Representació legal, si s’escau.

 

La ciutadania podrà presentar el seu recurs:

Directament a l’AMB:

  • Telemàticament*, a través d’instància genèrica al web Seu electrònica AMB
  • Presencialment, a l’Oficina del Registre de l'AMB, al carrer 62, núm. 16-18 Edifici A, 08040 Barcelona.

A l’Ajuntament:

  • Presencialment, al Servei Integral d’Atenció Ciutadana (SIAC), ubicat a la planta baixa de la Casa de la Vila (plaça de la Vila, 1).

Caldrà demanar cita prèvia a través dels canals següents:

  • Web de l’Ajuntament: www.svh.cat
  • Aplicació mòbil SIAC AJSVH
  • Per telèfon: 900.111.656

 

Les empreses han de presentar el recurs telemàticament, amb certificat digital, ja s egons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les empreses estan obligades a comunicar-se electrònicament amb l’administració. Serà necessari representació legal, si escau.

* Avís:
Per iniciar aquest tràmit electrònicament tant a l’AMB com a l’Ajuntament cal identificar-se amb certificat digital o idCAT mòbil.
El DNI del certificat digital o idCAT mòbil utilitzat per a realitzar el present tràmit electrònic ha de correspondre amb el de la persona que presenta la instància electrònica, ja sigui en nom propi o representant a una altra. En aquest darrer cas, la representació s'haurà d'acreditar d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Abans d'iniciar el tràmit, prepareu la documentació en format pdf o jpg que caldrà que adjunteu a la vostra sol•licitud. Us informem que el procés de signatura a l'AOC pot trigar uns minuts en funció del pes dels documents adjuntats.

Last update 10.01.2020 | 08:08