|
 

El pressupost de 2020 busca refermar la cohesió social i la convivència

Dijous, 9 de gener de 2020 a les 15:05
  • Els primers comptes de l’actual mandat prioritzen la prestació de serveis a la ciutadania, garantir els espais públics dignes i recuperar la policia de proximitat

El primer pressupost de l’actual mandat es va aprovar de manera definitiva al Ple municipal del 19 de desembre. És un pressupost de 31.132.580 euros, equilibrat en ingressos i despeses. Els tres objectius prioritaris d’aquests comptes són la prestació de serveis públics a la ciutadania, garantir uns espais públics dignes i accessibles per a tothom i recuperar el model de policia de proximitat. Amb aquests tres eixos polítics, l’Ajuntament busca refermar la cohesió social i la convivència a Sant Vicenç dels Horts.

En relació a la prestació de serveis públics, s’incrementen de manera significativa els recursos destinats a les regidories de Feminisme (+ 45,89%), Joventut i Infància (+ 39,25%), Habitatge (+ 30,85%), Agricultura (+ 19,44%), Promoció Econòmica (+ 17,39%), Esports (+ 11,05%), Serveis Socials (+ 8,30%) i Educació (+ 5,38%). Les novetats més destacades són:

  • Serveis socials (2,593.800 €): les aportacions destinades a acció social pugen un 8,30% i els ajuts per pagar l’IBI i el tribut metropolità creixen un 8,10%. En aquest sentit, cal recordar que fins al 16 de gener es pot presentar recurs contra el pagament del tribut metropolità
  • Promoció econòmica (707.650 €): es crea la partida d'aportacions a municipis del programa de treball 7de30, amb la finalitat de crear una mancomunitat de municipis de la Vall Baixa del Baix Llobregat. També s’incrementa la partida de promoció del turisme.
  • Esports (596.280 €): es crea un pla de millora de les instal·lacions esportives i una partida pel projecte d’unificació de les entitats de futbol camp.
  • Joventut i infància (310.100 €): s’incrementen els ajuts als casals d’estiu, augmenta la partida adreçada a la creació d’un pla per prevenir el consum de drogues i puja la partida de la Setmana Jove.
  • Habitatge (129.540 €): es dupliquen els ajuts a la rehabilitació d’habitatges.
  • Feminisme (53.250 euros): es crea el Punt Lila i augmenten les aportacions a entitats feministes.
  • Agricultura (43.000 €): augmenta la partida adreçada a la prestació de serveis per engegar projectes, com la borsa de terres i l’espai test.

En relació a la creació d’espais dignes i accessibles per a tothom, per exemple s’hi destinen 85.554 euros per les contractacions que reforçaran la municipalització del servei de manteniment del mobiliari urbà i dels jocs infantils. A banda, també s’incrementen en un 1,23% les despeses previstes de manteniment i neteja de la via pública, així com de protecció al medi ambient (en total s’hi destinen 8.580.800 €). En aquest sentit, pel que fa a la recent declaració d’emergència climàtica a Sant Vicenç dels Horts, al 2020 és prevista l’aprovació definitiva del Ple per la millora de la qualitat de l’aire. També es crearà un espai de participació ciutadana i política, la taula de transició ecològica, on es concretarà el Pla de mesures per a la mitigació del canvi climàtic.

Finalment, per recuperar el model de policia de proximitat hi ha previst un increment pressupostari del 13% (en total s’hi destinen 1.942.410 €), que servirà per crear places d’agents per cobrir la plantilla orgànica de la Policia Local.

Ordenances fiscals

Pel que fa a les ordenances fiscals, el tipus impositiu de l’IBI residencial passa del 0,431% al 0,438%, l’IBI rústic passa del 0,50% al 0,52% i l’IBI industrial puja del 0,963% a l’1,02%. Altres novetats de l’IBI són un recàrrec del 50% en els pisos buits de grans tenidors, com ara els bancs, i una bonificació del 95% als immobles rústics destinats a activitats agràries de caràcter professional.

D’altra banda, s’elimina la bonificació del 50% de la plusvàlua a les empreses que marxen de Sant Vicenç dels Horts.

Finalment, en relació als preus públics, l’entrada a la piscina de Sant Antoni – La Blava serà gratuïta també per a les persones adultes acompanyants d’una persona amb discapacitat superior al 33% i amb dificultats de mobilitat.

Last update 13.01.2020 | 11:48