|
 

Declarat l'Estat d'Alarma per evitar la propagació del Coronavirus

Diumenge, 15 de març de 2020 a les 09:52
 • La ciutadania té l’obligació de col•laborar i no obstaculitzar la tasca dels agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions

 

 • Les autoritats obliguen al confinament de totes les persones a casa seva i només es podrà sortir en els casos que recull el Reial Decret

El Consell de Ministres ha declarat l’estat d’alarma, amb mesures excepcionals que se sumen a les decretades per la Generalitat i per l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per lluitar contra el coronavirus.

Restriccions de mobilitat

1. La ciutadania només podrà circular per les vies d’ús públic per fer alguna d’aquestes activitats:

 • Comprar aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 • Assistència a centres sanitaris.
 • Desplaçar-se al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
 • Retornar al lloc de residència habitual.
 • Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçament a entitats financeres
 • Per causes de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat d’anàloga natura degudament justificada 

2. La circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic es permetrà per a la realització de les activitats anteriors o per repostar carburant.


Restriccions de l’activitat comercial

1. Es tanca tota activitat comercial minoritària.

2. Només podran obrir els sectors següents:

 • establiments d’alimentació i béns de primera necessitat
 • farmàcies
 • centres mèdics
 • òptiques
 • productes ortopèdics i higiènics,
 • premsa
 • combustibles
 • estancs
 • equips tecnològics i de telecomunicacions
 • aliments per a animals de companyia
 • tintoreries
 • comerç per internet, telefònic i correspondència.

2. En els locals que sí poden obrir no s’ha d’estar més del temps necessari per adquirir aliments i productes de primera necessitat, evitant aglomeracions i controlant que les persones consumidores i el personal mantinguin la distància de seguretat d’un metre com a mínim per tal d’evitar contagis.

3. S’adoptaran totes les mesures per garantir l’abastiment d’aliments.

 

Last update 16.03.2020 | 10:56