|
 

L'Ajuntament intensifica la neteja als edificis públics i als vehicles policials

Dijous, 19 de març de 2020 a les 17:24
  • El servei de manteniment de la via pública a càrrec de la brigada municipal incorpora una inspecció diària des del vehicle

L’Ajuntament ha intensificat la neteja i desinfecció dels edificis municipals, de manera especial allà on es manté l’activitat laboral presencial. És el cas de la prefectura de la Policia Local, on s’hi ha reforçat el servei de neteja, de dilluns a diumenge en torns de matí i tarda. També es desinfecten cada dia sis vehicles policials (volants, canvis de marxa, manetes...).

Aquesta neteja de les dependències municipals es fa per garantir la seguretat de la ciutadania que ha de fer-hi alguna gestió urgent, així com la dels treballadors i treballadores que estan cobrint els serveis mínims de manera presencial.

D’altra banda, el tancament d’alguns edificis d’ús públic s’aprofita per fer-ne una neteja i desinfecció en profunditat. Aquestes feines es fan a les escoles, al Centre Socioeducatiu El Rocío, a la Biblioteca Municipal Les Voltes... La neteja inclou la totalitat d’espais d’aquests edificis (lavabos, vestuaris, ascensors, baranes...), mobiliari, estris escolars (joguines, llibres...), poms, portes, finestres, etc.

En cas que es detecti algun cas de coronavirus en algun dels edificis on es manté l’activitat laboral (Casa de la Vila, Foneria i prefectura de la Policia Local), el protocol d’actuació preveu precintar l’espai de treball ocupat per la persona afectada i se’n faria una neteja i desinfecció especial.

La regidora de Serveis Municipals i Espai Públic, Mireia Vergés, destaca i agraeix especialment “la dedicació de la plantilla municipal i de les empreses subcontractades, que garanteixen la prestació dels serveis bàsics en una situació tan complicada com l’actual”. “La dedicació i el compromís d’aquests treballadors i treballadores permet mantenir el funcionament dels serveis públics indispensables i és l’exemple que hem de seguir com a societat”, diu Vergés.

Manteniment de l’espai públic

De la seva banda, continua actiu el servei de manteniment de l’espai públic a càrrec de la brigada municipal. Aquestes tasques s’han adaptat a la situació actual i han incorporat una rutina d’inspecció periòdica de l’estat de la via pública des del vehicle. L’objectiu és detectar incidències o desperfectes que podrien comportar un risc a la ciutadania o afectar el normal funcionament dels serveis bàsics. Aquestes inspeccions es complementen amb els avisos sobre incidències que pugui el veïnat, la Policia Local o les diferents empreses de serveis que treballen al municipi (neteja viària, llum, aigua...). Les inspeccions en cotxe es fan de dilluns a divendres, de 8 a 10 h. En cas de detectar una incidència a l’espai públic, es preveu avisar a l’empresa responsable del manteniment o el personal municipal de guàrdia, segons correspongui.

En cas que la ciutadania detecti alguna incidència, ho pot comunicar directament a l’empresa responsable (Endesa, Aigües de Sant Vicenç dels Horts...) o a la Policia Local (93 656 61 61).

Pel que fa a l’enllumenat públic, mentre duri l’Estat d’Alarma l’empresa que presta el servei concentra la seva actuació en el manteniment i correcció d’incidències i avaries que provoquin risc per a les persones o mal funcionament de l’enllumenat.

Last update 19.03.2020 | 17:27