|
 

Ja es poden sol·licitar els nous ajuts al lloguer per a famílies que passen dificultats econòmiques derivades de la COVID-19

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 09:01
  • Es poden sol·licitar fins el 30 de setembre i les subvencions s’han de destinar al pagament de sis quotes mensuals de lloguer
  • Per qualsevol dubte i assessorament us podeu posar en contacte amb l’Oficina d’Habitatge

S’ha convocat una nova línia d’ajuts al lloguer que s’adreça a famílies que es trobin en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos. L’ajut que es concedirà serà directe i s’haurà de destinar a pagar la quota mensual del lloguer, en concret la corresponent a sis mesos. La regidora d’Habitatge, Maria Peláez, ha explicat que “l’Oficina municipal d’Habitatge està a disposició de totes les persones que necessitin informació i assessorament. Esperem que aquestes ajudes contribueixin a pal·liar les dificultats per les que poden passar les famílies en aquests moments”.

L’ajut té un import màxim mensual de 750 euros pels municipis de la província de Barcelona; per tant de 4.500 euros per sis mesos. Les famílies que hagin sol·licitat microcrèdits a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) també podran eixugar aquest deute gràcies a aquestes ajudes. En cas de compatibilitzar aquest ajut amb altres d’ordinaris, l’import total de l’ajut no pot superar la renda de lloguer pactada en el contracte d’arrendament.

Per tal d’optar a les ajudes s’han de complir diversos requisits:

  • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no siguin superiors a 1.613,52 euros mensuals.
    • Aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan es tingui a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda igual o superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.
    • Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals.
  • La renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) iguali o superi el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar. També cal que l’import mensual del lloguer sigui com a màxim de 900 euros.

Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins el 30 de setembre de 2020 preferentment a través de mitjans electrònics i consultar tota la informació sobre aquest ajut al web de l ’Agència de l’Habitatge de Catalunya . A més s'ha posat a disposició un telèfon d'atenció que és el 900 92 28 41, i un manual per guiar en el procés de tràmit de la sol·licitud.

Si teniu qualsevol dubte o voleu assessorament sobre aquesta o altres ajudes, podeu contactar amb l’Oficina d’Habitatge al correu electrònic habitatge@svh.cat

Last update 20.05.2020 | 12:21