|
 

Recordeu que és obligatori l'ús de mascaretes a l'espai públic

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 17:54
  • Totes les persones majors de 6 anys l'han de portar sempre que no es pugui garantir la distància mínimia de dos metres amb altres persones

Segons l'Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, pel que es regulen les condicions per l'ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a partir del dijous 21 de maig serà obligatori l'ús de la mascareta a l'espai públic.

QUI les ha de portar?

Obligatori per a persones majors de 6 anys

Recomanable per a infants entre 3 i 5 anys

Desaconsellat per a menors de 3 anys

A ON?

Espais a l'aire lliure i qualsevol espai tancat d'ús públic o obert al públic, si no es poden mantenir els 2 metres de distància entre les persones.

Al transport públic (ja és obligatori des del 4 de maig).

EXCEPCIONS

No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.

Tampoc en la pràctica esportiva, si és incompatible.

QUINES MASCARETES?

Preferentment mascaretes higièniques o quirúrgiques.

PER QUÈ?

Per reduir la projecció de partícules de saliva que puguin estar contaminades amb Covid-19.

COM?

Han de tapar sempre la boca i el nas. 

És molt important aplicar les mesures de prevenció bàsiques per evitar nous contagis com:

- Mantenir la distància mínima de 2 metres amb les persones que no visquin al mateix domicili.

- Rentar-se bé les mans abans i després de sortir de casa.

- No sortir de casa si es tenen símptomes o s'ha estat diagnosticat de la Covid-19.

Si teniu dubtes sobre l'aplicació de les mesures de restricció podeu revisar les Preguntes Freqüents FAQs de Protecció Civil .

 

Last update 23.05.2020 | 09:54