|
 

Ja es poden sol·licitar els ajuts al pagament del tribut metropolità del 2019 i diversos tributs municipals com l'IBI del 2020

Dijous, 18 de juny de 2020 a les 12:54
  • Els tràmits s’han de fer telemàticament a través del web municipal, i en cas de no disposar de mitjans per fer-ho es pot demanar cita prèvia al SIAC

Per fer front a la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha aprovat dues convocatòries d’ajuts per valor total de 200.000 euros per ajudar a les famílies vulnerables del municipi. En concret s’ofereixen ajudes per fer front al pagament tant del tribut metropolità del 2019 com de diversos tributs municipals del 2020, que són l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost d’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU), i la taxa de residus.

L’alcalde de la ciutat, Miguel Comino , ha explicat que “des del govern municipal estem treballant per destinar tots els recursos possibles a polítiques socials i de recuperació de l’economia. És imprescindible oferir les ajudes necessàries perquè el conjunt de la ciutadania pugui superar la crisi amb igualtat d’oportunitats”.


Quan es podran sol·licitar els ajuts?

El termini de presentació ja ha començat i s’allargarà diversos mesos per facilitar els registres d’entrada de totes les persones beneficiàries.

Com es poden sol·licitar?

S’han de demanar telemàticament, a través del web municipal. Aquí trobareu el formulari per sol·licitar-los .

Si necessiteu suport per fer el tràmit, aquí trobareu una guia de com fer-ho .

En cas de no poder accedir a internet, es pot fer el tràmit presencial al SIAC però és imprescindible demanar cita prèvia (900 111 656).

Quins ajuts hi ha?

1. Ajut general del 50% de l’import total de la quota del tribut metropolità de l’exercici 2019 i de l’import total de la quota de l ’IBI i de la taxa de residus del 2020 , per les unitats familiars que els seus ingressos no superin els següents llindars:

a. 7.968,00 € en cas de viure una sola persona a l’habitatge.
b. 10.464,00 € en cas de dues persones.
c. 12.413,00 € en cas de tres persones.
d. 13.810,00 € en cas de quatre persones.
e. 15.701,00 € en cas de cinc persones.
f. 17.230,00 € en cas de sis o més persones.

2. Ajut general del 40% de l’import total de la quota del tribut metropolità de l’exercici 2019 i de l’import total de la quota de l’IBI i de la taxa de residus del 2020, per les unitats familiars que els seus ingressos no superin els següents llindars:

a. 19.919,00 € per a una persona.
b. 26.160,00 € per a dues persones.
c. 31.032,00 € en cas de tres persones.
d. 34.526,00 € en cas de quatre persones.
e. 39.253,00 € en cas de cinc persones.
f. 43.075,00 € en cas de sis o més persones

3. Ajut general del 50% de l’import total de la quota de l’ IBI de 2020 , per les persones que hagin cedit a l’Ajuntament o formalitzat un contracte de lloguer a través de la Borsa d’Habitatge, amb un antelació mínima de 12 mesos abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies dels presents ajuts.

4. Ajut general del 100% de l’import total de la quota de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana ( IVTNU ), pels veïns i veïnes que constin com a contribuent (titular o co-titular) de l’IBI del municipi, que siguin subjectes passius obligats al pagament de l’IVTNU amb motiu d’una dació en pagament, propietari d’un solar amb habitatge en fase de construcció, que tingui llicència d’obres majors municipal, el qual hauria d’arribar a ser la seva residència habitual. A més, no pot ser propietari de cap altre immoble.

 

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria i us podeu posar en contacte amb el SIAC al telèfon 900 111 656.

 

Last update 19.06.2020 | 10:32