|
 

L'Ajuntament ofereix ajudes al comerç local per pal·liar els efectes de les mesures preventives de la Covid-19

Divendres, 23 d'octubre de 2020 a les 08:37
  • S’ha aprovat una línia extraordinària de subvencions per donar suport al pagament de despeses de subministraments, lloguer o gestoria dels establiments comercials vicentins

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts posa en marxa una línia extraordinària de subvencions destinada a finançar la recuperació i el manteniment de l’activitat comercial a la ciutat. Arran de l’impacte de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 al teixit comercial i de serveis, el consistori ha decidit donar més suport als establiments locals atès que es veuen molt afectats per les mesures per prevenir contagis. Les ajudes han d’anar destinades al finançament de les despeses de subministraments bàsics, lloguers o gestoria, fins un màxim de 2.000 euros. La iniciativa ha estat consensuada amb les dues entitats comercials del municipi, la Unió de Botiguers i Sant Vicenç Suma.

El regidor de Promoció Econòmica, Xavi Gómez , ha afirmat: “ Som coneixedors i coneixedores de les dificultats per les que passa el nostre teixit comercial, en especial el sector de la restauració, i per això actuem ”. I ha afegit: “ El Pla de Ciutat que vam impulsar serveix per això, per poder donar una resposta ràpida als nous reptes de la crisi provocada per la Covid-19, i poder ajudar als vicentins i vicentines que més ho necessitin ”.

Qui pot sol·licitar les subvencions?

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions totes aquelles persones físiques o jurídiques titulars d’un establiment comercial o de serveis privats amb atenció al públic, localitzat a Sant Vicenç dels Horts. Les botigues d’alimentació, però, no hi podran accedir atès que no han hagut d’interrompre en cap moment la seva activitat durant tot el període de l’estat d’alarma.

Per poder obtenir la subvenció, serà requisit indispensable que els beneficiaris estiguin donats d’alta a l’aplicació gratuïta MONEDER.CAT .

Quin és l’import?

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts subvencionarà fins el 50% de les despeses elegibles, amb un topall màxim de 2.000 euros per cada sol·licitud. Cada professional o empresa podrà presentar una única sol·licitud. Les subvencions individualitzades estaran subjectes a les retencions fiscals que corresponguin d’acord amb la normativa fiscal aplicable.

Quines són les despeses que es subvencionen?

Es consideraran despeses subvencionables les següents:

• Subministraments bàsics (aigua, llum i gas).
• Lloguers i/o hipoteques de locals comercials.
• Despeses de gestoria.
• L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.

Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l’any o anys objecte de convocatòria, han d’anar a nom de l’entitat beneficiària i han d’haver estat efectivament pagades.

Com presentar la sol·licitud?

El període s'obrirà a inicis de novembre. El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. El model normalitzat de la sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al web municipal .

Per qualsevol consulta o aclariment es podran dirigir al SIAE (Servei Integral d’Atenció Empresa) situat a la Plaça de la Vila núm.1, presencialment amb cita prèvia, que es podrà demanar:

• Per telèfon: 900.111.656
• Web municipal: www.svh.cat

Recordeu que durant el mes de novembre el SIAE es traslladarà a Can Comamala. Quan es produeixi el canvi l’Ajuntament n’informarà adequadament.

 

 

Last update 03.11.2020 | 11:47