|
 

Oberta la convocatòria del Programa d'Adequació d'interiors d'Habitatges 2021 de l'Àrea Metropolitana

Dimarts, 16 de febrer de 2021 a les 13:12
  • S’ofereixen subvencions per fer obres de rehabilitació en interiors d’habitatges per millorar la seguretat, accessibilitat i eficiència energètica dels immobles

El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha obert la convocatòria de subvencions per fomentar la millora del parc d’habitatges i de la qualitat de vida de la ciutadania. Es tracta del Programa d’Adequació d’interiors d’Habitatges 2021, que ofereix subvencions de fins a 10.000 euros a tal efecte.

Què se subvenciona?

Les obres d’adequació de l’immoble segons diversos conceptes:

  • Obtenció i/o millora de l’habitabilitat: Actuacions destinades a que l’habitatge assoleixi les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
  • Adaptació de les instal·lacions: Actuacions d’adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l’habitatge, xarxa d’aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament...
  • Millores energètiques i de sostenibilitat: Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica, com són la millora de l’aïllament de l’habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED, entre d’altres. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  • Adaptació de la mobilitat: En concret, la instal·lació d’aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l’eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina, entre d’altres.

De quant són les subvencions?

La quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 35% del cost subvencionable del pressupost d’obres, fins a un màxim de 5.000 euros, pels habitatges d’ús propi. En cas que l'habitatge s'incorpori a les borses de lloguer social o altres programes públics anàlegs, la quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 35% del cost subvencionable, fins a un màxim de 10.000 euros.

Quin és el termini?

El termini de presentació de la sol·licitud d'ajuts i de la corresponent documentació està obert des del dia 1 de febrer de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2021.

Com s’han de presentar les sol·licituds?

Les sol·licituds d'ajuts s'han de presentar al Servei d’Informació i Atenció a la Ciutadania, a Can Comamala. S’ha de sol·licitar cita prèvia, trucant al telèfon 900 111 656 o bé per internet a aquest enllaç

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina d’Habitatge mitjançant la bústia de correu habitatge@svh.cat , o bé telefònicament al 936 029 200 ext. 4389 o 4377. Per ser atesos presencialment cal demanar cita prèvia.

 

Last update 16.02.2021 | 13:16