|
 

Diverses intervencions a la via pública provocaran afectacions a la mobilitat

Divendres, 5 de març de 2021 a les 16:04
  • Els dies 8, 9, 10 i 11 de març s’interromprà la circulació de vehicles puntualment per facilitar tasques d’urbanisme

L’Ajuntament ha tingut coneixement que els propers dies hi haurà diverses intervencions a la via pública i provocaran afectacions a la mobilitat habitual, entre el 8 i l’11 de març.

Dilluns 8 de març

Es tallarà la circulació de vehicles al c. de Badalona, entre les 8 i les 18 h, per treballs de connexió de clavegueram front el núm. 11, per part de l'empresa Sorea. El carrer quedarà senyalitzat com a dos trams sense sortida, des de les cruïlles amb el c. de Cadis i dels carrers de Benicarló amb Baix Llobregat. No s'afectarà la circulació dels vianants, l'estacionament ni l'accés als guals permanents.

Dimarts 9 de març

Es tallarà la circulació de vehicles al c. de Sòria, entre les 9 i les 13 h, per descàrrega de materials d'obra front el núm. 13. El carrer quedarà senyalitzat com a dos trams sense sortida, des de les cruïlles amb els carrers de Rubí i el Papiol. No s'afectarà la circulació dels vianants, l'estacionament ni l'accés als guals permanents.

Dimecres 10 de març

Es tallarà el trànsit per obres d'un habitatge particular al c. de Rafael Casanova, tram entre el c. de Ramon Poch i la pl. de la Vila, el proper dimecres 10 de març, de les 9 a les 14 h. Per aquest motiu, la circulació de vehicles es desviarà pel carrer de Ramon Poch.

El SantviBus (línies SV1, SV2 i SV3) i les línies interurbanes L60, L61, L62 i e20 -sentit Molins de Rei/Barcelona- es veuran igualment afectades i hauran de circular desviades pel c. de Ramon Poch i per la ctra. de Sant Boi, durant el temps de l'afectació. Les parades suprimides són "Pl. de la Vila" i "CAP Vila Vella". S'habilitaran parades provisionals al c. de Ramon Poch/c. de Rafael Casanova i a la ctra. de Sant Boi, davant del CAP Vila Vella.

Dijous 11 de març

Es tallarà el trànsit al c. de Lugo per treballs de connexió d'escomesa de clavegueram front el núm. 36, per part de l'empresa Sorea, el proper dijous 11 de març, de les 8 a les 18 h. El carrer quedarà senyalitzat com a dos trams sense sortida, des de la cruïlla amb els carrers de la Corunya i d'Orense. No s'afectarà la circulació dels vianants, l'estacionament ni l'accés als guals permanents.

El SantviBus línia SV1 circularà desviada tot el dia pels carrers de Lanzarote i Màlaga fins reprendre l'itinerari habitual al c. d'Orense. Les parades suprimides són "Lugo" i "Orense". S'habilitarà una parada provisional al c. de Màlaga/c. d'Orense.

Last update 05.03.2021 | 16:07