|
 

El Govern Municipal treballa per destinar l'estalvi de 2020 a inversions i serveis a les persones

Dimecres, 17 de març de 2021 a les 17:40
  • El pressupost de 2021 continuarà garantint la seguretat sanitària, la protecció social i la promoció econòmica, entre altres necessitats
  • El romanent, de 3 milions d’euros, prové de l’ingrés extraordinari del Govern d’Espanya al mes de desembre i de l’anul·lació de moltes activitats per la Covid-19

La voluntat del Govern Municipal és incorporar, quant abans millor, l’estalvi generat al 2020 en el pressupost de l’actual exercici. Existeix un important romanent (3 milions d’euros) derivat de les moltes activitats que no es van poder fer com a conseqüència de la Covid-19. A més, el balanç positiu també és conseqüència de les aportacions que fa cada any el Govern d’Espanya als ajuntaments i que es va comunicar al desembre de 2020. En el cas de Sant Vicenç dels Horts, l’aportació va ser superior a la pressupostada.

El regidor d’Economia i Hisenda, Xavi Gómez , ha destacat “ la capacitat d’adaptació que hi ha hagut en tot moment per fer front a la pandèmia, tenint en compte que el pressupost tancat a finals de 2019 es va haver d’ajustar per pal·liar els efectes de la crisi social i econòmica ”. I ha afegit: “ Hem treballat, i continuem fent-ho, perquè ningú es quedi enrere: garantim la seguretat sanitària, engeguem polítiques socials per ajudar a qui més ho necessita i impulsem la Promoció Econòmica per lluitar contra l’atur ”.

Ara l’objectiu és aprofitar l’estalvi per destinar-lo a inversions i serveis a la ciutadania. En aquest sentit, al 2021 hi ha previstes inversions com ara la reparcel·lació de Ca n’Ubach (1,5 M€), la nova escola bressol municipal Petit Mamut (1 M€) i la urbanització del carrer de Comerç (0,5 M€). D’altra banda, el pressupost ordinari de 2021 també té partides molt destacades, que s’incrementen en matèria de Promoció Econòmica (+38%) i d'Habitatge Social (+28%). A més, es preveu un esforç en la millora de la via pública, especialment en la semaforització i la senyalització (+681%) i també augmenten les partides de manteniment de l'espai fluvial (+79%), per exemple.

Esforç municipal contra la Covid

El regidor d’Economia també ha recordat que durant el 2020 “ no es va deixar d’invertir i que cap necessitat no va quedar descoberta ”, insistint que la prioritat del Govern Municipal és “ no malbaratar i optimitzar al màxim els recursos disponibles ”. Així, l’any passat l’Ajuntament va mantenir el màxim de contractes de diversos serveis municipals gràcies a un replantejament d’aquests, la qual cosa va servir per evitar que 184 persones anessin a un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). A més, es va fer un important esforç municipal amb actuacions destacades com ara:

• Intensificar la neteja i desinfecció dels carrers, a més de cobrir la neteja de les dues residències de gent gran i el centre de salut mental.
• Cobrir els ajuts de menjador per al període d’estiu.
• Crear una línia d’ajudes municipals per a les persones que encara no havien cobrat els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).
• Ajornar el calendari fiscal.
• Crear la xarxa de suport comunitari Sant Vicenç en Xarxa.
• Acordar el pagament immediat de les factures a proveïdors/Es.
• Crear una línia d’ajudes extraordinàries a comerços, que ha ascendit a 170.608,32€.
• Derogar la taxa de taules i cadires, que continua derogada també al 2021.

Igualment, al juliol de 2020, es va signar el Pacte per a la Reconstrucció Social i Reactivació Econòmica, que va comptar amb l’acord de diversos grups municipals, així com d’agents socials i econòmics de la ciutat.

Aportacions de l’Estat

L’aportació que fa cada any el Govern d’Espanya a l’ajuntament va suposar un ingrés extraordinari a final de 2020. Així, Sant Vicenç dels Horts va ingressar 672.000 euros en concepte de Participació dels Tributs de l'Estat, una xifra que suposa un augment de 422.000 euros en les previsions inicials. D'aquesta manera, la diferència es destina al romanent del pressupost, la qual cosa permet afrontar noves inversions en un futur.

Cal recordar, a més, que el Govern d’Espanya també ha permès als ajuntaments destinar el romanent de l’exercici a despesa corrent.

 

Last update 17.03.2021 | 17:45