|
 

Correus també restringeix els seus serveis durant l'estat d'alarma

Dimecres, 18 de març de 2020 a les 20:54

L’empresa pública garantirà únicament la prestació del Servei Postal Universal

Correus també veu afectat els seus serveis pel coronavirus. Mentre duri l’estat d’alarma, l’empresa postal es limitarà a prestar el Servei Postal Universal, és a dir, cartes ordinàries, cartes certificades, el gir ordinari de diners i el  Paquete azul  per a particulars sense contracte. La resta de serveis, com el lliurament de paquets que provenen del comerç online, queden suspesos fins a nou avís.

Només estarà operatiu el personal estrictament imprescindible per a cada situació. Sí que es manté, de manera general, l’activitat de les oficines de correus que obriran de 9.30 a 12.30 h, de dilluns a divendres, i seguint tots els protocols dictats per les autoritats sanitàries. El repartiment dels dissabtes se suspèn.


Altres mesures extraordinàries que ha pres Correus són:

- La recollida de bústies públiques es farà un cop per setmana.
- Els enviaments certificats que càpiguen en una bústia es lliuraran a la bústia, excepte aquells que són de lliurament exclusiu al destinatari. Aquests es liquidaran com “lliurats a la bústia”.
- Es paralitza temporalment el servei de repartiment de notificacions. No es repartiran les notificacions que estiguin a les unitats de repartiment, i les que arribin s’emmagatzemaran per dates, fins a nou avís. Les notificacions que en aquest moment es troben pendents del segon intent, i que superin els tres dies de termini, es “reiniciaran” per tal que es pugui realitzar un primer intent quan es donin les condicions per fer-ho.
- Tots els enviaments que no es puguin acollir al punt anterior, i per tant, s’hagin de lliurar al domicili, es regiran per la metodologia de lliurament següent: es recolliran a la PDA només les dades del receptor com el nom, cognoms i DNI.
- Tots els enviaments de lliurament al domicili amb imports associats, s’avisaran per lliurar-los a l’oficina.
- Per restringir el contacte amb persones alienes.

Correus podria modificar questes i altres indicacions per motius de força major.

 

Last update 19.03.2020 | 18:07