|
 

L'Ajuntament subvenciona les plusvàlues en els casos de dació en pagament

Divendres, 5 de juliol de 2013 a les 10:52

L’Ajuntament assumeix les plusvàlues en els casos de dació en pagament. El regidor de Serveis Socials, Miquel Font, assegura que es tracta d’una decisió “lògica” de l’equip de govern, per evitar que els vicentins que perden el seu habitatge per impossibilitat de pagar la hipoteca hagin de fer front, a més, a aquest impost municipal, que grava l’increment de valor d’un immoble quan es ven.

La liquidació de la plusvàlua la fa el propi Ajuntament, a la vegada que gestiona una subvenció per la mateixa quantitat, de manera que la plusvàlua queda neutralitzada.

Segons Font, la fórmula que fan servir algunes entitats bancàries per evitar la dació en pagament és fer una compravenda de l’habitatge assumint com a pagament el deute que tenen els propietaris del pis.

Quan els propietaris reben la informació de la plusvàlua, també se’ls informa sobre la subvenció, de manera que tant la liquidació de l’impost com l’ajut es gestionen a la vegada.

De moment, l’Ajuntament ha aprovat dues subvencions d’aquest tipus i, segons Font, se n’esperen més.

Les sol·licituds d’aquest tipus d’ajut es poden tramitar fins el 31 de desembre de 2013 al SIAC, a la Casa de la Vila (pl. de la Vila, 1).

Last update 05.07.2013 | 11:04