|
 

L'Alcalde Miguel Comino anuncia una rebaixa de l'increment de l'IBI i ajuts per fer front al Tribut Metropolità

Dijous, 21 de novembre de 2019 a les 18:11

El govern modificarà les ordenances municipals previstes perquè la ciutadania pugui fer front a aquest nou impost, i prepararà una partida del pressupost per subvencionar el pagament d’aquest tribut a les famílies vulnerables

L’Alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, ha anunciat durant l’Audiència Pública mensual que el consistori donarà suport a tots els veïns i veïnes que hagin de pagar el nou Tribut Metropolità, l’impost que promou i gestiona l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Per a fer-ho, el govern modificarà el Pressupost i les ordenances municipals, que es van aprovar inicialment en el Ple del mes passat. Per una banda, es reduirà l’increment previst de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i, per l’altra, es crearà una partida d’ajuts destinats a les famílies vulnerables per subvencionar el pagament del nou tribut.

D’aquesta manera, el govern pretén que l’impacte del Tribut Metropolità no sigui tan acusat en aquest primer any que la ciutadania l’ha de satisfer. Recordem que l’impost es va crear arran d’un acord fet públic el 16 d’octubre de 2018 entre l’AMB i els alcaldes i alcaldesses de 18 poblacions, entre elles Sant Vicenç dels Horts, amb el qual a partir de l’1 de gener de 2019 s’incorporaven a la zona 1 de transport públic. El Tribut Metropolità és la contrapartida a aquest acord.

L’Alcalde Miguel Comino ha explicat que «el govern s’ha fixat com a objectiu principal ajudar a les famílies que més ho necessiten, i sabem que algunes persones tindran problemes per fer front al pagament del Tribut i per això oferirem aquests ajuts. També som conscients de la realitat a Sant Vicenç dels Horts on moltes famílies que tenen pocs recursos hauran de satisfer un impost alt perquè tenen una superfície molt gran, quan tenir patrimoni no és el mateix que tenir una renda alta».

Així, l’equip de govern modificarà l’increment del principal impost municipal (l’IBI), fet que condicionarà el pressupost d’ingressos aprovat inicialment, tot i que es garantirà que els serveis que ofereix l’Ajuntament no es vegin condicionats per aquesta rebaixa. Per altra banda, les ajudes al pagament del Tribut Metropolità s’atorgaran amb caràcter retroactiu, que vol dir que durant l’any 2020 es subvencionarà el pagament de l’impost del 2019.

Last update 21.11.2019 | 18:23