|
 

Passos per reclamar a la companyia elèctrica arran del temporal de vent i pluja

Dijous, 23 de gener de 2020 a les 16:54

Recordem als veïns i veïnes afectats que, per informar de la seva avaria elèctrica, és indispensable que es posin en contacte amb la companyia, a través del telèfon 800 760 706, i que poden fer el seguiment de la incidència a través del web: www.edistribucion.com/es/averias.html. Aquests canals de comunicació estan habilitats per informar a la companyia de l’avaria i que els seus serveis tècnics actuïn per solucionar-la.

En cas de voler presentar alguna reclamació a la companyia comercialitzadora elèctrica, caldrà seguir els passos que s’especifiquen en aquesta nota.

Com reclamar a la companyia comercialitzadora elèctrica?

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) ofereix a totes les famílies afectades una guia per reclamar a la companyia elèctrica i, en cas de no obtenir una resposta satisfactòria per part de l’empresa, assessorar-les per fer una reclamació oficial.

S’han de seguir els següents passos:

1. Contacteu amb la companyia comercialitzadora elèctrica amb la que teniu el contracte de subministrament. Aquesta comunicació o reclamació s’ha de fer pels canals habituals d’atenció al client de cada companyia i que venen indicats a la pròpia factura.

2. La companyia us haurà de donar un número de referència de la incidència o de reclamació. La companyia disposa d’un termini màxim de trenta dies per donar resposta a la reclamació feta per les persones consumidores i usuàries del servei de subministrament.

3. Si en els terminis establerts la companyia no soluciona la reclamació, podeu adreçar-vos al Servei Públic de Consum – OMIC, tot sol·licitant visita mitjançant el SIAC. Haureu de tenir preparada una factura de la companyia de subministrament elèctric, el número d’incidència o de reclamació prèvia feta a la companyia i l’escrit de resposta de la companyia, si n’heu rebut.

Last update 24.01.2020 | 11:30