|
 

Continua el risc d'incendis

Dimarts, 12 de novembre de 2013 a les 17:47

Pla Alfa en nivell 1 al Baix Llobregat

Les cremes no es podran dur a terme amb nivell 2, superior de Pla Alfa activat o amb avís de vent del Servei Meteorològic de Catalunya.

El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin. Existeixen diferents nivells segons les actuacions. Al nivell 1, on té lloc una vigilància priorità d'incendis forestals es controlen les  columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500 m de zones forestals i s'i dentifica l'autor del foc. Si es realitza un foc i pot ocasionar  perill, s'ha de fer apagar. I també existeic un c ontrol de llocs predeterminats d'especial risc. Al nivell  2 s'efectua una v igilància exclusiva d'incendis forestals, amb les mateixes indicacions del nivell 1 a més del c ontrol de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades, la p osada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats i el c ontrol d'abocadors predeterminats.

 

Last update 20.11.2013 | 19:04