|
 

Pla de millores per un poble més net i respectuós amb el medi ambient

Dilluns, 23 de juliol de 2018 a les 14:48

L’ Ajuntament incrementa la quantitat de papereres a tot el municipi i implanta la neteja amb aigua a pressió a les zones amb més densitat

Arran d’una auditoria feta sobre la neteja municipal, l’Ajuntament ha ajustat aquest servei a les necessitats reals del municipi, en què hi ha hagut un increment important de trànsit de vianants en alguns eixos i creació de noves zones urbanitzades. Entre les diverses millores, destaca la instal·lació de 100 papereres amb cendreres i la renovació de 75 unitats ja existents. D’aquesta manera, hi haurà prop de 700 papereres distribuïdes per tot el municipi, amb l’objectiu de reduir els residus petits i les burilles al terra. Les primeres unitats ja s’han instal·lat als barris de Sant Josep i Sant Roc.
A més, s’han substituït les bosses de brossa de les papereres per unes altres més resistents per evitar que es trenquin i que la base de les papereres es taqui de líquid. Les bosses es canvien cada 15 dies i també quan es detecta que són plenes. Igualment, si s’observa alguna substància al terra, es treu amb aigua a  pressió.


Neteja mixta amb escombradora automàtica  i aigua


Una altra mesura és la neteja mixta de voreres i calçada amb escombradora automàtica i aigua amb alta pressió.

Aquesta es fa una vegada a la setmana a les zones de gran densitat de població, des de Can Ros fins a la Vinyala, i s’eliminen les taques més resistents així com les restes de brutícia sota els vehicles estacionats. Alhora, a tot el municipi es neteja periòdicament amb aigua sota els contenidors i al voltant d’aquests.

Zones de nova urbanització 

 

Al darrer any s’han urbanitzat els carrers de Santa Eulàlia, Bruc, Pio Baroja, Girona, Fundadors i Walt Disney. I es preveu urbanitzar properament el carrer de la Mare de Déu de la Mercè. Per garantir la neteja d’aquests carrers, s’han modificat els recorreguts dels serveis de neteja de les zones properes, la qual cosa ha permès equilibrar el servei a les necessitats reals de tota la zona. Amb l’auditoria també s’ha posat de manifest que no es feia cap mena de neteja en  determinats trams de carrer. Aquesta mancança s’ha corregit amb l’ampliació dels recorreguts dels operaris, amb tasques de neteja periòdica. 

 

La Guàrdia, Sant Antoni i Can Costa 

 

L’Ajuntament ha implantat millores a La Guàrdia, Sant Antoni i Can Costa ajustant les freqüències i els tipus de neteja a les necessitats reals de cada barri. En el cas de Sant Antoni i Can Costa, per exemple, es va detectar que la neteja es concentrava en molt poc temps i ara el servei s’espaiarà en diferents jornades. I pel que fa a la Guàrdia, el tipus de neteja s’igualarà al que es fa al Serral, Sant Josep, Sant Antoni i Can Costa, zones amb un trànsit de pas similar. 

 

Neteja de grafits 

 

A banda dels treballs setmanals de neteja de grafits, l’Ajuntament farà batudes intensives i puntuals per eliminar pintades que es detecten de forma massiva als murs que hi ha sota els ponts del ferrocarril i a les façanes d’edificis públics. Aquests grafits s’eliminaran amb líquids de neteja especials i aigua a pressió o bé repintant les parets. Finalment, es preveu crear una brigada polivalent de neteja per atendre necessitats  sobrevingudes o repassar diferents zones del municipi on les papereres i els contenidors són plens a vessar, entre altres desperfectes.

Last update 24.07.2018 | 14:53