|
 

Un Pla Local de Joventut encaminat a promoure l'emancipació

Dilluns, 11 de novembre de 2013 a les 13:00

La Regidoria de Joventut promou iniciatives per paliar l’efecte de la crisi entre els vicentins i vicentines més joves.

Les polítiques municipals de joventut previstes fins a 2016 i que es van aprovar al ple d’octubre preveuen actuar en els eixos d’ocupació, educació, habitatge i oci per potenciar l’emancipació dels més joves del municipi.

El pla es basa en una radiografia del jovent de Sant Vicenç dels Horts que mostra com més d’un 20,8% d’aquest sector de població es troba a l’atur. Alhora, aquestes polítiques, que han de dirigir les noves actuacions de la Regidoria de Joventut en els propers quatre anys, es reforcen en més de 300 enquestes on es plasmen els neguits i preocupacions de diversos joves entre els 12 i 29 anys provinents de diferents àmbits.

Entre les iniciatives concretes que preveu el Pla de Joventut 2013-2016 destaquen la creació d’un Aula d’Estudi Assistida que estigui activa més enllà dels horaris de la Biblioteca Les Voltes i que es preveu que es pugui obrir per el Nadal. A més, aquest octubre es va crear una Assessoria de Mobilitat Exterior per afavorir que els joves del municipi puguin trobar feines fora del país que s’adeqüin al seu nivell de formació.

Finalment, en matèria d’habitatge la Regidoria de Joventut vol fomentar la borsa de lloguer a través d’un projecte de promoció d’uns 15 o 20 habitatges amb uns preus molt baixos que s’adeqüin a les necessitats i els ingressos d’aquest sector de la ciutadania.

Last update 11.11.2013 | 13:02