|
 

Cristóbal Avilés

Cristóbal Avilés García

Diplomat en Gestió i Administració Pública i Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UB. Màster en Anàlisi Polític i Assessoria Institucional i Màster Executive MBA per la UB. També té el Postgrau en Desenvolupament Local i Regional (UB). Ha estat assessor d’Alcaldia a Viladecans (2007-2014) i assistent de Gestió de Projectes a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Compagina l’activitat laboral amb la docència a diverses universitats catalanes. Podeu consultar el seu currículum complet al seu perfil de LinkedIn.

Funcions de l’Assessor/a d’Alcaldia:

• Assessorar l’Alcaldia en l’apreciació i detecció de les aspiracions i demandes ciutadanes, en relació amb la prestació de serveis públics.
• Coordinar les relacions de l'Alcaldia amb les Tinències d’Alcaldia i les Regidories delegades.
• Coordinar les relacions institucionals amb altres Administracions i entitats.
• Assessorar a l’Alcaldia en relació amb l’impuls de projectes estratègics del municipi.
• Coordinació del Consell de Direcció.
• I qualsevol altre que l’Alcaldia li encarregui.

 

Retribució: 30.650 euros bruts anuals

Last update 11.02.2020 | 11:43