|
 

Cartipàs Municipal

Cartipàs de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

El Govern municipal de Sant Vicenç dels Horts està format per 8 regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya i 3 de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía. En aquest nou mandat, Miguel Comino esdevé Alcalde, Mireia Vergés primera Tinenta d'Alcaldia, Carmen Soffiati segona Tinenta d'Alcaldia, Isidre Bautista tercer Tinent d’Alcaldia, Juan Ramón Torres quart Tinent d'Alcaldia, Maria Peláez cinquena Tinenta d'Alcaldia, Xavier Gómez sisè Tinent d'Alcaldia, i Lídia Vargas setena Tinenta d'Alcaldia.

L’executiu local estarà estructurat en cinc grans àrees temàtiques: Governança i Economia, Serveis a les persones, Acció Social i Drets Civils, Promoció Econòmica i de la Ciutat, i Serveis al Territori i Sostenibilitat.

El cartipàs municipal el formen:

Miguel Comino
Alcaldia
Organització
Relacions Institucionals

Mireia Vergés
1a Tinenta d’alcaldia
Espai Públic i Serveis Municipals
Serveis Socials
Gent Gran
Regidora de Sant Antoni i de La Vinyala – Poble Nou

Carmen Soffiati
2a Tinenta d’alcaldia
Secretaria General, Gestió Administrativa i Assessoria Jurídica
Autorització i control d’activitats econòmiques

Isidre Bautista
3r Tinent d’alcaldia
Urbanisme, Projectes i Obres Públiques
Cultura
Solidaritat, Cooperació i Voluntariat
Regidor de Sant Roc, La Font del Llargarut i Vila Vella

Juan Ramón Torres
4t Tinent d’alcaldia
Regidories de barri
Recursos Humans
Seguretat Ciutadana
Protecció Civil
Accessibilitat universal
Regidor de La Guàrdia i el Llinàs

María Peláez
5a Tinenta d’alcaldia
Feminisme
LGTBI
Joventut i Infància
Habitatge social
Medi Ambient, Sostenibilitat i Espai Natural
Consum
Salut
Regidora de Can Sàbat i El Turó

Xavier Gómez
6è Tinent d’alcaldia
Portaveu del Govern
Economia i Hisenda
Indústria
Comerç
Agricultura
Emprenedoria
Promoció i foment de l’ocupació
Esports i Promoció d’hàbits saludables
Regidor de Can Costa

Lídia Vargas
7a Tinenta d’alcaldia
SIAC
SIAE

Paqui Capellades
Promoció de la Ciutat i Turisme
Memòria històrica
Atenció a les entitats
Participació Ciutadana i Convivència
Adjunta a Cultura
Regidora de Can Ros i El Serral

Patricia Higueras
Educació
Comunicació
Regidora de Sant Josep

Antolín Jiménez
Mobilitat i Transport públic
Sistemes d’informació i Noves Tecnologies

 

Last update 13.01.2020 | 09:30