|
 

Miguel Comino

Partit dels Socialistes de Catalunya

Alcaldia
Organització
Relacions Institucionals


40 anys.  Llicenciat en Filosofia, diplomat en Magisteri i màster en Filosofia Contemporània i Tr adició Clàsica per la Universitat de Barcelona.


 

Last update 22.09.2019 | 16:56