|
 

Miguel Comino

Partit dels Socialistes de Catalunya

Alcaldia
Organització
Relacions Institucionals
Secretaria General, Gestió Administrativa i Assessoria Jurídica*
Sistemes d’Informació i Noves Tecnologies*
SIAC*
SIAE*

(*) Fins el mes de setembre

40 anys.  Llicenciat en Filosofia, diplomat en Magisteri i màster en Filosofia Contemporània i Tr adició Clàsica per la Universitat de Barcelona.


 

Last update 02.09.2019 | 10:38