|
 

Patricia Higueras

Partit dels Socialistes de Catalunya

7a Tinenta d’alcaldia
Regidora de Sant Josep

Educació
Comunicació
Secretaria General, Gestió Administrativa i Assessoria Jurídica
Sistemes d’informació i Noves Tecnologies
SIAC
SIAE

35 anys.  Mestra d'educació primària. Ha treballat a l'escola Sant Jordi i des de l'any 2007 treballa a l'Escola Sant Josep.


 

Last update 22.09.2019 | 16:55