|
 

Patricia Higueras

Partit dels Socialistes de Catalunya

7a Tinenta d’alcaldia
Regidora de Sant Josep

Per motius de conciliació personal i per compatibilitat amb la seva feina com a professora en una escola pública, Higueras esperarà al setembre per assumir les competències de:

Educació
Comunicació
Secretaria General, Gestió Administrativa i Assessoria Jurídica
Sistemes d’informació i Noves Tecnologies
SIAC
SIAE

35 anys.  Mestra d'educació primària. Ha treballat a l'escola Sant Jordi i des de l'any 2007 treballa a l'Escola Sant Josep.


 

Last update 02.09.2019 | 10:39