|
 

Solidaritat, Cooperació i Voluntariat

-Foment de la participació ciutadana aproximant l'acció pública a la ciutadania; definició i implantació de nous sistemes de relació ciutadà-administració, i a l'inrevés; creació i/o potenciació d'òrgans de participació; establiment de processos participatius. 

- Impuls de polítiques de foment de l'associacionisme i del voluntariat; creació de xarxes ciutadanes i impuls del tercer sector no lucratiu i solidari; seguiment de projectes solidaris i cooperatius; en coordinació amb el departament d'Educació, portar a terme projectes d'educació i sensibilització.

- Promoció de polítiques d'igualtat d'oportunitats i cohesió social i foment de l'associacionisme.

- Donar suport i informar a la ciutadania dels seus drets com a consumidors/es. Informació, assessorament, gestió i tramitació de consultes, reclamacions, queixes i denúncies.

Last update 03.07.2019 | 14:16