|
 

Cartes de Serveis

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb l’objectiu de reforçar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i la informació pública, ofereix les cartes de serveis. S'impulsa així la gestió de la qualitat i el compliment de la normativa en matèria de transparència i bon govern, concretament la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Les cartes de serveis són documents mitjançant els quals l’Ajuntament informa a la ciutadania dels serveis públics que ofereix, així com, de les condicions d’accés, els compromisos de qualitat adquirits, i els drets i deures que tenen els/les ciutadans/es en qualitat d’usuaris/es de les prestacions municipals.

Les cartes que trobareu en aquest apartat són plenament vigents.

 

Subapartats en aquesta pàgina

Last update 19.02.2020 | 04:06