|
 

Avaluacions dels serveis

En aquest apartat oferim la informació relativa a les avaluacions de la qualitat dels serveis públics que s'ofereixen a la ciutadania, d'acord amb els compromisos de qualitat i indicadors de cadascun d'ells.

Last update 14.03.2017 | 03:57