|
 

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local, sota la presidència de l'alcalde Miguel Comino, està integrada pels següents tinents/es d'alcaldia: Mireia Vergés, Isidre Bautista, Paqui Capellades, Juan Ramón Torres, María Peláez, Xavier Gómez i Patricia Higueras. Celebra les sessions els dijous no festius de l'any, a excepció del mes d'agost. 

La seva competència bàsica és l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions. També es pot encarregar d'aquelles altres que l'alcalde o el Ple li deleguin.

Està formada pels membres que a continuació es relacionen: 

Mireia Vergés Rosell (1a Tinenta d'alcaldia)

Isidre Bautista Compte (2n Tinent d'alcaldia)

Francesca Capellades Ladevesa (3a Tinenta d'alcaldia)

Juan Ramón Torres Blanco (4t Tinent d'alcaldia)

María Peláez Moreno (5a Tinenta d'alcaldia)

Xavier Gómez Álvarez (6è Tinent d'alcaldia)

Patricia Higueras Ovejero (7a Tinenta d'alcaldia)


 

 

Last update 05.08.2019 | 09:39