|
 

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local, sota la presidència de l'alcaldessa Maite Aymerich, està integrada per 6 regidors o regidores. Celebra les sessions els divendres no festius de l'any, a excepció del mes d'agost. 

La seva competència bàsica és l'assistència a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions. També es pot encarregar d'aquelles altres que l'alcaldessa o el Ple li deleguin.

Està formada pels membres que a continuació es relacionen: 

Miguel Ángel Camacho Vega (Junts x Sant Vicenç)

Manuel Ortega González (Junts x Sant Vicenç)

Marta Sugrañes Marill (Junts x Sant Vicenç)

Francisco Rodríguez Garzón (Junts x Sant Vicenç)

Francisco Manuel Infante Sánchez (Junts x Sant Vicenç)

Yolanda Artigas Barber (Junts x Sant Vicenç)

Georgina Josefa González García (SVHSP)


 

 

Last update 14.01.2019 | 14:06