|
 

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local, sota la presidència de l'alcalde Miguel Comino, està integrada pels següents tinents/es d'alcaldia: Mireia Vergés, Carmen Soffiati, Isidre Bautista, Juan Ramón Torres, María Peláez, Xavier Gómez i Lidia Vargas. Celebra les sessions els dijous no festius de l'any, a excepció del mes d'agost. 

La seva competència bàsica és l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions. També es pot encarregar d'aquelles altres que l'alcalde o el Ple li deleguin.

Està formada pels membres que a continuació es relacionen: 

Mireia Vergés Rosell (1a Tinenta d'alcaldia)

Carmen Soffiati Requena (2a Tinenta d'alcaldia

Isidre Bautista Compte (3r Tinent d'alcaldia)

Juan Ramón Torres Blanco (4t Tinent d'alcaldia)

María Peláez Moreno (5a Tinenta d'alcaldia)

Xavier Gómez Álvarez (6è Tinent d'alcaldia)

Lidia Vargas González (7a Tinenta d'alcaldia)


 

 

Last update 21.02.2020 | 09:10