|
 

Contractació temporal tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica Treball als Barris. Bases reguladores. Publicació al BOPB

Les persones que es presentin han d’estar inscrites al SOC com a requisit imprescinsdible.

Data oficial de publicació certificada:

20 d'octubre de 2017 a les 14:34

Arxius de verificació: CATCert

Arxius de verificació per els segellats de temps en format XML
Verificació dels arxius segellats en format XML

Last update 20.10.2017 | 14:34