|
 

Modificació ordenança ocupació vies i espais públics. Aprovació inicial. Publicació al BOPB

Data oficial de publicació certificada:

24 de gener de 2019 a les 12:14

Arxius de verificació: CATCert

Arxius de verificació per els segellats de temps en format XML
Verificació dels arxius segellats en format XML

Last update 24.01.2019 | 12:14