|
 

Concurs per al desenvolupament d'un projecte d'art urbà de dimensió comunitària. Bases reguladores. Publicació al BOPB

Data oficial de publicació certificada:

15 de febrer de 2019 a les 20:35

Arxius de verificació: CATCert

Arxius de verificació per els segellats de temps en format XML
Verificació dels arxius segellats en format XML

Last update 15.02.2019 | 20:35