|
 

Concurs oposició lliure plaça Cap de Recursos Humans i Organització. Bases reguladores. Publicació anunci al BOPB

Data oficial de publicació certificada:

13 de març de 2019 a les 10:21

Arxius de verificació: CATCert

Arxius de verificació per els segellats de temps en format XML
Verificació dels arxius segellats en format XML

Last update 13.03.2019 | 10:21