|
 

Concurs oposició lliure plaça Cap de Recursos Humans i Organització. Correcció error material. Publicació BOPB i DOGC

Data oficial de publicació certificada:

20 de maig de 2019 a les 08:41

Arxius de verificació: CATCert

Arxius de verificació per els segellats de temps en format XML
Verificació dels arxius segellats en format XML

Last update 20.05.2019 | 08:41