|
 

Concurs oposició lliure d'una plaça, en régim interí, i la creació d'una borsa de treball d'Enginyer-a Tècnic-a. Bases reguladores. Publicació anunci al BOPB i DOGC

Data oficial de publicació certificada:

25 de juliol de 2019 a les 09:22

Arxius de verificació: CATCert

Arxius de verificació per els segellats de temps en format XML
Verificació dels arxius segellats en format XML

Last update 25.07.2019 | 09:22