|
 

Concurs oposició lliure d'una plaça, en régim interí, i la creació d'una borsa de treball d'Enginyer-a Tècnic-a. Llista defintiva de persones admeses i data d'exàmen

Data oficial de publicació certificada:

5 de setembre de 2019 a les 14:27

Arxius de verificació: CATCert

Arxius de verificació per els segellats de temps en format XML
Verificació dels arxius segellats en format XML

Last update 05.09.2019 | 14:27