|
 

Concurs oposició lliure d'una plaça d'interí-ina i la constitució d'una borsa de treball de Sistemes d'Informació. Bases reguladores. Publicació anunci al BOPB

Data oficial de publicació certificada:

5 de desembre de 2019 a les 10:37

Arxius de verificació: CATCert

Arxius de verificació per els segellats de temps en format XML
Verificació dels arxius segellats en format XML

Last update 05.12.2019 | 10:37