|
 

Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per l'exercici 2020. Publicació al BOPB i al DOGC

Data oficial de publicació certificada:

31 de juliol de 2020 a les 11:31

Arxius de verificació: CATCert

Arxius de verificació per els segellats de temps en format XML
Verificació dels arxius segellats en format XML

Last update 31.07.2020 | 11:31