|
 

Concurs oposició lliure d'una plaça d'auxiliar tècnic d'informàtica de la plantilla de personal laboral fix. Bases reguladores. Publicació anunci al BOPB

Data oficial de publicació certificada:

12 de juny de 2019 a les 11:28

Arxius de verificació: CATCert

Arxius de verificació per els segellats de temps en format XML
Verificació dels arxius segellats en format XML

Last update 12.06.2019 | 11:28