|
 

Convocatòria d'una borsa de treball de Tècnics/ques Superiors de Secretaria General, Gestió Administrativa i Assessoria Jurídica. Bases reguladores. Publicació anunci al BOPB

Data oficial de publicació certificada:

4 d'octubre de 2019 a les 11:11

Arxius de verificació: CATCert

Arxius de verificació per els segellats de temps en format XML
Verificació dels arxius segellats en format XML

Last update 04.10.2019 | 11:11