|
 

Composició i actes de les meses de contractació

Composició i actes de les meses de contractació

La composició de les meses de contractació és diferent en cada licitació.

Tant la composició com les actes de les meses de contractació es publiquen en el perfil del contactant. Podeu accedir al perfil del contractat fent clic aquí.

Les licitacions actualment en curs són:

 

Last update 06.03.2018 | 11:20