|
 

Contractes formalitzats

Aquí hi trobareu els contractes subscrits amb la indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar, la identitat de l'adjudicatari i la durada.

Last update 13.02.2019 | 10:06