|
 

Modificacions, pròrrogues i resolucions anticipades

Aquí hi trobareu les modificacions dels contractes subscrits amb la indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar, la identitat de l'adjudicatari i la durada.

Last update 15.02.2019 | 11:13