|
 

Convenis 2018

Last update 20.02.2019 | 09:16

Documentació

pdf 01 (23-01-2018 a 31-07-2018) Compromís permanencia i dedicació voluntària amb JFCM
959,51KB
pdf 02 (23-01-2018 a 31-07-2018) Compromís permanencia i dedicació voluntària amb MAEG
958,77KB
pdf 03 (24-01-2018 a 23-07-2018) Cessió habitatge compartit c. Mestre Pérez Moya, 11, 3r 1a
1,3MB
pdf 04 (30-01-2018 a 29-07-2018) Cessió habitatge compartit c. Mestre Pérez Moya, 11, 4t 1a
1,2MB
pdf 05 (12-02-2018 a 31-12-2018) Col•laboració amb 3 entitats projecte formació continuada
1002,14KB
pdf 06 (29-01-2018 a 31-12-2018) Amb Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat i dos més
1,4MB
pdf 07 (12-02-2018 a 31-12-2018) Amb Ass. Sant Vicenç amb el Sàhara, 2018
1,4MB
pdf 08 (15-02-2018 a 31-12-2018) Pròrroga amb Equip 40 SCCI espais CAP el Serral
753,66KB
pdf 09 (01-02-2018 a 31-07-2018) Compromís de permanència i dedicació voluntària amb RGG
979,86KB
pdf 10 (07-03-2018 a 31-07-2018) Compromís de permanència i dedicació voluntària amb MTM
979,43KB
pdf 11 (07-03-2018 a 31-07-2018) Compromís de permanència i dedicació voluntària amb JCHC
980,12KB
pdf 12 (26-02-2018 a 25-10-2018) Encàrrec a un mitjà propi instrumental per a la prestació de serveis
1,1MB
pdf 13 (09-03-2018 a 22-06-2018) Amb Salesians de Sant Vicenç dels Horts projecte alumnes grup PFI
936,2KB
pdf 14 (09-03-2018 a 22-06-2018) Amb Salesians de Sant Vicenç dels Horts cicle formatiu Adm. i finances
756,4KB
pdf 15 (15-03-2018 a 31-12-2018) Amb Asociación Cultural Andaluza Amigos de Granada any 2018
1,2MB
pdf 16 (01-03-2018 a 31-12-2018) Amb Cos Portants dels Sant Crist any 2018
1,2MB
pdf 17 (27-02-2018 a 26-02-2019) Prórroga i modificació conveni amb LD
867,45KB
pdf 18 (10-04-2018 a 22-06-2018) Amb Club Esportiu i d'Arts Marcials EUI-AM 2011
1MB
pdf 19 (02-03-2018 a 31-12-2018) Amb Club Excursionista Sant Vicenç, any 2018
1,1MB
pdf 20 (11-04-2018 a 22-06-2018) Amb Club Esportiu Juan Bocanegra
1MB
pdf 21 (18-04-2018 a 30-06-2018) Amb Fundació Privada Iris curs 2017-2019
1,1MB
pdf 22 (19-04-2018 a 30-06-2018) Amb AMPA de l'Escola Sant Josep curs 2017-2018
1,1MB
pdf 23 (25-04-2018 a 30-06-2018) Amb Associació d'Amics i Alumnes del CFA Garrosa curs 2017-2018
1,1MB
pdf 24 (29-03-2018 a 31-03-2018) Amb CCBLLOB per tal de millorar ocupabilitat del jovent
83,3KB
pdf 25 (21-05-2018 a 30-09-2019) Amb Centre Educatiu Salesians Sant Vicenç curs 2018-2019
1,2MB
pdf 26 (24-05-2018 a 31-12-2018) Amb Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, programa UBICAT
1,1MB
pdf 27 (10-06-2018 a 09-06-2022) Amb Generalitat, cessió gratuïta vehicle
1018,74KB
pdf 28 (15-06-2018 a 01-12-2018) Amb Fundació Taller de Solidaritat, any 2018
1,2MB
pdf 29 (25-06-2018 a 03-09-2018) Amb PCA i MJMM, contribuir al finançament lloguer habitatge
835,29KB
pdf 30 (18-07-2018 a 30-11-2018) Amb Associació PAH-SVH, col·laboració emergència habitacional
1,2MB
pdf 31 (03-07-2018 a 31-12-2018) Amb ADF Puig Vicenç, suport prevenció incendis forestals
1,6MB
pdf 32 (17-07-2018 a 17-07-2019) Amb Salesians SVH, projecte adequació Nissan Patrol
1MB
pdf 33 (02-07-2018 a 02-01-2019) Addenda al conveni de cessió d'ús habitatge a EABV
825,02KB
pdf 34 (02-07-2018 a 02-01-2019) Addenda al conveni de cessió d'ús habitatge a CA
733,26KB
pdf 35 (02-07-2018 a 30-10-2018) Addenda al conveni de cessió d'ús habitatge a MCAF
823,24KB
pdf 36 (27-03-2018 a 26-10-2018) Amb Fundació Santa María la Real, projecte llançadora de feina
1,6MB
pdf 37 (11-06-2018 a 05-01-2019) Amb Comissió organitzadora Cavalcada de Reis any 2019
1,1MB
pdf 38 (31-05-2018 a 17-11-2018) Amb família GM, cessió habitatge
1,2MB
pdf 39 (26-07-2018 a 25-07-2022) Amb Societat Cultural La Vicentina, subvenció adequació edifici
1,4MB
pdf 40 (30-07-2018 a 21-07-2019) Amb ALS i SAG, finançament lloguer habitatge
839,49KB
pdf 41 (02-07-2018 a 02-12-2018) Addenda al conveni de cessió d'ús habitatge a EGF
739,98KB
pdf 42 (01-08-2018 a 17-07-2019) Amb FJTR i CNL, finançament lloguer habitatge
823,68KB
pdf 43 (31-05-2018 a 17-05-2019) Pròrroga conveni amb ABH, ajut social per accés a habitatge
852,95KB
pdf 44 (12-09-2018 a 31-12-2019) 2a addenda al conveni amb Generalitat, PTT
789,61KB
pdf 45 (14-09-2018 a 13-09-2022) Amb Fundació Bancària 'LA CAIXA', programa 'caixaproinfància'
1MB
pdf 46 (10-09-2018 a 09-09-2022) Amb Fundació Privada Johan Cruyff, instal·lació d'un Cruyff Court
1,4MB
pdf 47 (01-10-2018 a 21-06-2018) Amb Fundació Bayt Al-Thagafa, tallers d'estudi assistit i patis oberts, curs 2018-2019
1,3MB
pdf 48 (04-09-2018 a 31-12-2018) Amb Consell Comarcal del Baix Llobregat, activitats control de mosquits durant 2018
911,58KB
pdf 49 (01-10-2018 a 21-06-2019) Amb Casal Infantil i Juvenil El Quijote, tallers d'estudi assistit i patis oberts, curs 2018-2019
1,3MB
pdf 50 (02-10-2018 a 01-04-2019) Amb la senyora LIPC, cessió carrer Nou núm. 62, 1er 1a (dormitori 2)
1,2MB
pdf 51 (08-10-2018 a 20-09-2019) Amb els Srs. AABT i SB per evitar que la situació familiar s'agreugi i es converteixi en una situació de risc social
814,12KB
pdf 52 (15-10-2018 a 21-06-2018) Amb el Centre Diari Sant Josep (Fundació Trab. Or.), per als tallers d'estudi assistit i patis oberts, curs 2018-2019
1,3MB
pdf 53 (16-10-2018 a 30-11-2018) Amb la Unió de Botiguers pel desenvolupament del programa de dinamització comercial any 2018
1,1MB
pdf 54 (02-11-2017 a 31-12-2018) Amb ajuntaments Viladecans, Gavà, Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí projecte Cooperació Directa Menara-Jusur (Marràqueix)
1,1MB
pdf 55 (31-10-2018 a 21-06-2018) Amb Fundació Privada Maria Auxiliadora, tallers d'estudi assistit i Projecte Kausay, curs 2018-2019
1,4MB
pdf 56 (09-11-2018 a 08-11-2019) Amb senyora AMM, cessió habitatge plaça Miquel Julià, 4. 08-01
1,2MB
pdf 57 (03-07-2018 a 31-12-2018) Amb Generalitat Catalunya, 5a addenda actuacions programa proeducar (PEE 2018)
833,42KB
pdf 58 (09-10-2018 a 08-10-2068) Amb Endesa, cessió terreny públic per instal·lació estació transformadora carrer Orense, 15 (B)
1MB
pdf 59 (26-09-2018 a 25-09-2022) Amb AMB finançament projectes
1017,19KB
pdf 60 (06-11-2018 a 05-11-2022) Amb Centre Catalòric, subvencionar obres d'adequació de l'edifici
1,3MB
pdf 61 (19-12-2018 a 19-12-2020) Amb Cementos Molins Industrial, S.A., per impulsar projectes i activitats d'interès general
746,06KB
pdf 62 (21-12-2018 a 31-12-2019) Amb Asociación Cultural Andaluza Amigos de Granada, Processió de Dijous Sant del Santísimo Cristo de la Salud i de Nuesta Señora de la Soledad
975,97KB
pdf 63 (09-11-2018 a 09-11-2022) Amb Fundació Pere Tarrés per a la realització de formació especialitzada per a la millora de l'ocupabilitat
1,7MB
pdf 64 (09-11-2018 a 09-11-2022) Amb Femarec SCCL per a la realització de formació especialitzada per a la millora de l'ocupabilitat
1,7MB
pdf 65 (28-12-2018 a 31-12-2018) Amb Fons Català de Cooperació al desenvolupament per al pagament del projecte ciutats defensores dels drets humans Edició 2018
1,8MB
pdf 66 (21-12-2018 a 31-12-2021) Amb ICS per a la regulació de la gestió dels espais compartits en el CAP el Serral
684,91KB
pdf 67 (03-12-2018 a 31-12-2018) Amb Fundació Maria Auxiliadora any 2018
703,97KB
pdf 68 (09-11-2018 a 31-12-2018) Amb Fundació Privada Bayt al Thaqafa 2018
940,72KB
pdf 69 (09-11-2018 a 31-12-2018) Amb Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat any 2018
761,67KB
pdf 70 (20-11-2018 a 31-12-2018) Amb E.I. Xarxa Agrosocial any 2018
717,59KB
pdf 71 (02-05-2018 a 31-12-2018) Amb CBLLOB per al desenvolupament del projecte d'assessoria de mobilitat internacional (pròrroga)
1,9MB
pdf 72 (24-07-2018 a 31-12-2019) Amb Generalitat Catalunya 6a addenda per a actuacions dins del programa proeducar en el marc del PEE any 2018
1,9MB
pdf 73 (23-10-2018 a 22-06-2020) 1a addenda al conveni amb Generalitat de Catalunya, projecte aprenents
1,8MB
pdf 74 (23-10-2018 a 22-06-2020) 1a addenda al conveni amb Generalitat de Catalunya i la Institució Sociedad de San Francisco de Sales , projecte aprenents
1,7MB
pdf 75 (28-06-2018 a 28-06-2022) Amb CBLLOB, col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les muntanyes del Baix
2,7MB
pdf 76 (09-11-2018 a 06-05-2019) Conveni de cessió de l'habitatge municipal en règim compartit, situat al carrer Nou, 62 1er 1a (dormitori 3)
743,35KB
pdf 77 (24-12-2018 a 31-12-2018) Amb Assemblea Comarcal Creu Roja, conveni 2018
721,92KB