|
 

Borsa de treball. Auxiliars administratius/ives.

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la regulació del procediment per a la creació d'una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals amb categoria d'auxiliar administratiu/va, grup C2.

Publicació BOPB

Publicació DOGC: Núm. 7052 - 4.2.2016

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'indicarà el termini en aquesta pàgina web.

Termini per a la presentació de sol·licituds: del dia 5 de febrer al dia 14 de febrer (ambdós inclosos). Finalitzat

Anuncis __________________________________________________________________

Publicació: 25.02.2016

Llista provisional admesos i exclosos borsa de treball auxiliars administratius/ives.

Les persones aspirants excloses tenen 10 dies naturals per a presentar les esmenes o al·legacions oportunes.
La data per a l’inici de les proves previstes a les bases de la convocatòria serà el dia 16 de març de 2016.
__________________________________________________________________________ 

Publicació: 08.03.2016

Llista definitiva admesos i exclosos borsa de treball auxiliars administratius/ives.

La Constitució del tribunal qualificador serà el dia 16 de març de 2016 a les 9,30 hores i les persones aspirants admeses estan convocades per al mateix dia a les 10 hores a l’edifici Municipal del Molí dels Frares a la plaça del Molí, núm. 1 de Sant Vicenç dels Horts.
__________________________________________________________________________ 

Publicació: 21.03.2016

Rectificació per error material de la llista definitiva d'admesos i exclosos

Correcció en virtut del decret número 2016LLDR000508 de data 21 de març de 2016 
__________________________________________________________________________ 

Publicació:21.03.2016 

Resultat de les proves i convocatòria de l'entrevista

Es convoca a les persones que han passat les dues primeres proves per fer l’entrevista, el dimarts dia 22 de març 2016 a l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 1) a l’hora que s’indica al quadre. 
__________________________________________________________________________ 

Publicació:23.03.2016

Qualificació final del concurs oposició del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves (BOPB 04/02/2016)
__________________________________________________________________________

Publicació: 18.04.2016

Qualificació final del Concurs Oposició del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball d’Auxiliars Administratius/ves (BOPB 04/02/2016) en base al decret núm. 2016LLDR000658 sobre la resolució de les al·legacions presentades i modificació del resultat final.

Last update 03.02.2020 | 10:11