|
 

Borsa de treball. Educador/a infantil escola bressol

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la regulació del procediment per a la creació d'una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals de personal de Educador/a infantil de l'escola bressol, grup C1, que es puguin produir en el termini de dos anys a partir de la resolució d'aquest procediment o fins que se'n convoqui una altra en anterioritat aquests dos anys. Els treballadors i treballadores que siguin contractats
temporalment o nomenats interinament durant la vigència d'aquesta borsa, podran continuar contractant-se o nomenantse encara que la borsa ja hagi vençut.

Publicació BOPB

Publicació DOGC: Núm. 6953 - 9.9.2015

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'indicarà el termini en aquesta pàgina web.

Termini per a la presentació de sol·licituds: del dia 10 de setembre al dia 19 de setembre (ambdós inclosos). (TANCAT)

Anuncis:________________________________________________________________

Publicació: 01.10.2015
Llista provisional d’admesos i exclosos borsa de treball Educadors/es Infantils.
Termini de presentació per a presentar les esmenes o al·legacions oportunes: 13 d'octubre de 2015
________________________________________________________________________

Publicació: 22.10.2015
Llista definitiva admesos i exclosos borsa de treball Educadors/es Infantils 
La Constitució del tribunal qualificador serà el dia 5 de novembre de 2015 a les 9,30 hores i els aspirants admesos estan convocats per al mateix dia a les 10 hores a l’edifici Municipal del Molí dels Frares a la plaça del Molí, núm. 1 de Sant Vicenç dels Horts.
________________________________________________________________________

Publicació: 12.11.2015
Resultat primera prova borsa de treball Educadores Infantils i convocatòria entrevista personal
Les persones convocades per a la realització de l’entrevista s’hauran de presentar el dia 17 de novembre a l’hora indicada al quadre anterior a l’edifici de l’Ajuntament, Pl. La Vila, 1. de Sant Vicenç dels Horts.
________________________________________________________________________ 

Publicació: 20.11.2015
Resultat final procés selectiu borsa de treball Educadores Infantils 

Last update 20.11.2015 | 02:58