|
 

Concurs oposició lliure de tres places d'agent de la Policia Local

Objecte

La provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure de tres places d'agent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts, enquadrades dins el grup d'administració especial, sots-escala de serveis especials, policia local.

Publicació BOPB

Publicació DOGC: Núm. 6999 - 17.11.2015

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'indicarà el termini en aquesta pàgina web.

Termini per a la presentació de sol·licituds: del dia 18 de novembre al dia 7 de desembre (ambdós inclosos).

Nota aclariment

Anuncis:________________________________________________________________

Publicació: 21.12.2015

Llista provisional d’admesos i exclosos convocatòria 3 places d’agent de policia local.

Termini de presentació per a presentar les esmenes o al·legacions oportunes: 31 de desembre de 2015
________________________________________________________________________

Publicació: 04.01.2016

Llista definitiva admesos i exclosos convocatòria 3 places d'agent de policia local

Les persones aspirants admeses del número 1 al 110 estan convocades pel proper dia 12 de gener a les 8,30 hores i les persones aspirants 111 al 221 pel proper dia 13 de gener a les 8,30 hores al Pavelló Poliesportiu Municipal Sant Josep, Av. Ferrocarril, s/n. per a la realització de les proves físiques.

S’ha de tenir en compte que la superfície on es realitzaran les proves es tarima esportiva.
________________________________________________________________________

Publicació 05.01.2016

Nota aclariment
________________________________________________________________________

Publicació 07.01.2016

Error material de la nota informativa procés de selecció de 3 places d’agent de Policia Local: publicació del croquis del circuit d’agilitat proves físiques
________________________________________________________________________

Publicació 11.01.2016

Decret de nomenament del tribunal qualificador del procés selectiu de 3 places d’agent de policia local per torn lliure
________________________________________________________________________ 

Publicació: 15.01.2016

Resultat primera proves físiques convocatòria 3 places d’agent de policia local. 

Es convoca a les persones que han obtingut un resultat d’APTE/A a la prova física a la prova de cultura general i la prova teòrica que tindran lloc a les 11 hores del dijous 21 de gener de 2016 a l’edifici municipal Molí dels Frares (Pl. del Molí, 1, Sant Vicenç dels Horts)
________________________________________________________________________ 

Publicació: 18.01.2016

Correcció error material resultat proves físiques 3 places agent policia local
________________________________________________________________________ 

Publicació: 25.01.2016

Resultat proves cultural i teòrica convocatòria 3 places d’agent de policia local. 

Es convoca a les persones que han obtingut a la prova de cultura general i a la prova teòrica un resultat igual o superior a cinc punts, a la prova psicotècnica que tindrà lloc a les 10 hores del dijous 28 de gener de 2016 a l’edifici municipal Molí dels Frares (Pl. del Molí, 1, Sant Vicenç dels Horts).
________________________________________________________________________

Publicació: 01.02.2016

Resultat proves psicotècniques i convocatòria entrevista. Concurs oposició 3 places d’agent de policia local. 

Es convoca a les persones que han obtingut a la prova psicotècnica un resultat d’APTE pel dimecres dia 3 de febrer de 2016 a l’hora esmentada a la taula anterior a l’edifici de la prefectura de la Policia Local (C, Serral, 114, Sant Vicenç dels Horts).
________________________________________________________________________ 

Publicació: 12.02.2016

Resultat de la prova psicotècnica i les fases d'oposició i concurs
________________________________________________________________________

Publicació: 11.03.2016

Correcció error material llista definitiva admesos i exclosos concurs - oposició 3 places agent de policia local. 

Last update 03.02.2020 | 10:11